1. Wie wij zijn
PRET biedt sedert meer dan 30 jaar, vers klaargemaakte, smakelijke producten en biologische koffie aan.

Pret geeft om uw privacy en is vastbesloten om uw persoonlijke informatie eerlijk en op een transparante wijze te verwerken en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of de "Wet inzake gegevensbescherming"). Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze zullen behandelen, te begrijpen. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog steeds vragen heeft, gelieve ons te contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens die u kunt vinden in paragraaf 14 hieronder. Ons klantenserviceteam zal u graag verder helpen.

Voor de toepassing van de Wet inzake gegevensbescherming is de gegevensbeheerder Pret A Manger Europe Limited met adres te 75b Verde, 10 Bressenden Place, Londen, Groot-Brittannië, SW1E 5DH.

2. Welk type informatie over u verzamelen wij?
Wanneer u pretamanger.be (de/onze "website") bezoekt, kan u gevraagd worden informatie te verstrekken inclusief uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, uw lokatie, en informatie over uw credit card. Indien u een klacht indient over onze services via Facebook,Twitter, of enig ander openbaar domein, kunnen wij deze informatie gebruiken om in contact te komen met u zodat wij (a) kunnen antwoorden op uw klacht; en/of (b) u kunnen vergoeden voor eender welke slechte service of product u gekregen heeft. Daarnaast nemen we mogelijk contact met u op wanneer u een blogbericht of artikel over ons hebt geplaatst. In het geval dat we dit doen, zullen we uw informatie alleen gebruiken om contact met u op te nemen. We zullen uw informatie vervolgens niet opslaan op onze systemen.

Sommige van uw persoonlijke gegevens worden direct verzameld, bijvoorbeeld wanneer u een on-line account opzet op onze website, of indien u een e-mail stuurt naar ons serviceteam. Andere persoonlijke gegevens worden onrechtstreeks verzameld, bijvoorbeeld uw browse- of winkelactiviteit. We kunnen ook algemene informatie over uw browser registreren wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina's die u op onze website bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek en de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht, omvatten. Zoals de meeste websitebeheerders verzamelen we deze gegevens om beter te begrijpen hoe onze bezoekers gebruik maken van onze diensten en hoe we in de toekomst uw ervaring op onze website kunnen verbeteren.

Bovenstaande paragrafen vormen geen uitputtende lijst en in specifieke gevallen kunnen we aanvullende gegevens verzamelen voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden uiteengezet.

Een deel van de informatie die wij van u verzamelen, wordt verzameld en verwerkt met het oog op wettelijke naleving, zo kan bepaalde informatie gebruikt worden om een contract met u te sluiten, of voor de doeleinden die onze legitieme zakelijke belangen dienen (afhankelijk van uw rechten), bijvoorbeeld om het gebruik van onze website en diensten te analyseren om onze diensten voortdurend te verbeteren.

3. Informatie die wij kunnen ontvangen van anderen
Wij werken nauw samen met derde partijen (inclusief, bijvoorbeeld, zakenpartners, onderaannemers in technische en leveringsservices, advertentienetwerken, analyseleveranciers en informatieopzoekleveranciers) die eventueel persoonlijke informatie verzamelen en deze doorgeven aan ons. Onze medewerkers kunnen ons ook contactgegevens voor noodgevallen verstrekken als onderdeel van onze noodscenarioplanning en kunnen ons gegevens verstrekken over hun gezinsleden met betrekking tot hun regelingen voor personeelsbeloningen. Wanneer dit het geval is, is de betrokken derde partij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de relevante toestemmingen van u (indien nodig) teneinde te verzekeren dat u tevreden bent met de manier waarop uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt.

4. Hoe wordt uw informatie gebruikt?
We kunnen uw informatie gebruiken:

 • om u toegang te geven tot de relevante delen van de website;
 • waar nodig, om u op de hoogte te stellen van wijzigingen van onze services of onze website;
 • om onze website te beheren en voor interne handelingen;
 • om onze website veilig te houden;
 • om onze gebruikerservaring te verbeteren, door te verzekeren dat de inhoud voorgesteld wordt op de meest efficiënte wijze;
 • om alle vragen die u heeft te kunnen behandelen;
 • om alle gemaakte opdrachten te behandelen via onze leverservice;
 • om onze verplichtingen uit eender welk contract tussen ons na te leven;
 • om alle ingangen die u maakt over competities die wij uitgeven te behandelen;
 • om uw inzichten of commentaren over onze geleverde services op te zoeken;
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen van onze services;
 • om uw identiteit te verifiëren;
 • voor het voorkomen van misdaad of fraude, opsporing en gerelateerde doeleinden;
 • voor doeleinden van marktonderzoek – zodat wij met u kunnen spreken en interageren;
 • voor doeleinden van klantenservice – zodat wij met u kunnen spreken en interageren;
 • om jobaanbiedingen te behandelen; en
 • waar wij een wettelijk recht of verplichting hebben om uw informatie vrij te geven (bijvoorbeeld met betrekking tot een onderzoek door een openbare autoriteit of bij een wettelijk dispuut).

Indien u uw toestemming gegeven hebt op het moment dat wij uw gegevens hebben verzameld of waar wij anderszins het recht hebben om dit te doen, kunnen wij uw informatie gebruiken om u op de hoogte te brengen van onze diensten die van belang kunnen zijn voor u en/of u te informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen op de website of in verband met onze diensten. Wij kunnen u op de hoogte houden per post, telefoon, mobiel berichtenverkeer (bijv. SMS, MMS enz.) en per e-mail.

Als u van mening verandert over het feit dat wij uw gegevens gebruiken op de manieren die in deze kennisgeving worden beschreven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens in paragraaf 14 hieronder. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketing-e-mails van ons door de instructies in de betreffende communicatie te volgen.

5. Met wie delen wij uw informatie?
a. Serviceleveranciers van derde partijen die voor ons werken
Teneinde bepaalde services toegankelijk te maken voor u, kunnen wij uw informatie doorgeven aan de serviceleveranciers van derde partijen, agenten en onderaannemers. Dit zijn o.a. IT-bedrijven, leverings- en marketingsdiensten en betalingsverwerkers (bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken en u uw orderbevestiging te sturen). Hoewel, wanneer wij serviceleveranciers van derde partijen gebruiken, geven wij enkel de persoonlijke informatie door die nodig is om de service te leveren en wij hebben een contract dat vereist dat zij uw informatie veilig dienen te bewaren en deze niet te gebruiken voor hun eigen directe marketingdoeleinden. We staan alleen toe dat onze geselecteerde externe leveranciers uw persoonlijke gegevens verwerken, wanneer ze de juiste gegevensbeschermings- en beveiligingsmaatregelen toepassen.

b. Marktonderzoekers derde partijen
Indien u akkoord ging, kunnen wij op voorzichtige wijze derde partijen toelaten, inclusief marktonderzoekers en advertentiemaatschappijen, of onze zakenpartners, om u bij gelegenheid te contacteren over services die voor u interessant kunnen zijn. Zij kunnen contact met u opnemen per telefoon, per post, per sms en per e-mail. We kunnen ook gebruik maken van externe bedrijven en individuen op onze website (bijvoorbeeld analyseproviders en contentpartners). Als u van mening verandert over het feit dat deze bedrijven in de toekomst contact met u kunnen opnemen, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens in paragraaf 14 hieronder. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door de instructies in deze communicaties te volgen.

c. Lereranciers van derde partijen waarmee wij werken
Pret werkt nauw samen met onze leveranciers van derde partijen om u services en producten te leveren van hoge kwaliteit. Wanneer u ons feedback stuurt of commentaar geeft over eender welk van onze producten of services, kan het zijn dat wij zulke feedback/commentaar delen met onze relevante leverancier(s). Voordat we dit doen, wordt alle informatie die u ons verstrekt, geanonimiseerd (tenzij u er specifiek mee instemt dat uw gegevens op dat moment aan de betreffende leverancier(s) worden doorgegeven).

d. Derde partijen waarmee wij zaken doen
Indien eender welk van onze zaken in een joint venture belanden, aangekocht of verkocht worden of samengaan met een andere zakenentiteit, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij uit de zakenwereld stappen, kan uw informatie doorgegeven worden aan de doelmaatschappij, onze nieuwe zakenpartners, administratoren, of de eigenaars of hun adviseurs.

e. Akkoord gaan met de wettelijke verplichtingen
Wij kunnen de informatie die u ons levert gebruiken indien wij verplicht zijn uw informatie vrij te geven of te delen teneinde (a) te voldoen aan (en/of waar wij menen dat wij verplicht zijn in te stemmen met) eender welke wettelijke verplichting; (b) de servicevoorwaarden van onze website af te dwingen of toe te passen en eender welke andere overeenkomst; of (c) de rechten, eigendom, of veiligheid van Pret, klanten, werknemers, aannemers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en andere organisaties in het kader van bescherming tegen fraude en fraudepreventie, of wanneer we een intern onderzoek moeten uitvoeren.

6. Uw rechten
We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw informatie verzamelen) als we van plan zijn uw informatie te gebruiken voor marketing- of onderzoeksdoeleinden of als we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. Pret begrijpt echter dat het delen van persoonlijke gegevens soms een beetje angstaanjagend kan zijn. U heeft dus de keuze of u informatie van ons wilt ontvangen.

Indien u niet wenst directe merketingcommunicaties te ontvangen van ons, kan u dit kiezen door de relevante vakjes aan te kruisen, uit te schrijven door de instructies in de relevante marketingcommunicatie op te volgen, of door ons te contacteren via de Contacteer Pret pagina en wij nemen contact op met u.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot hoe wij uw informatie gebruiken, gelieve contact op te nemen met ons via de details die u kan vinden in paragraaf 14 hieronder. Indien u wenst met eender welke verdere klachten of vragen verder te gaan, heeft u het recht uw plaatselijke gegevensbeschermingsregelaar te contacteren (die, in het VK, is het Information Commissioner's Office) met betrekking tot deze zaken.

U hebt het recht om de informatie die wij over u hebben te raadplegen en om ons te vragen om: (a) wijzigingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat alle informatie die we over u bijhouden correct en actueel is; (b) te vragen om informatie die we over u hebben, te wissen of vragen om de verwerking ervan stop te zetten wanneer er geen wettelijke reden meer is om deze informatie te bewaren; of (c) in sommige gevallen te vragen om alle informatie die we over u hebben, over te dragen aan een opgegeven derde partij. Als u dit wenst, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

7. Hoe beschermen wij dan uw informatie?
Wij nemen beveiliging serieus en gebruiken alle commercieel aanvaardbare manieren om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging, vernietiging en schade. We zorgen ervoor dat slechts de minimale hoeveelheid gegevens over u wordt opgeslagen en dat er maar heel weinig mensen toegang tot hebben. Toegang tot de informatie wordt ook regelmatig gecontroleerd om te verzekeren dat de toegang op geen enkele manier is veranderd. We zullen uw gegevens alleen bewaren zolang wij deze gegevens redelijkerwijs nodig hebben en in ieder geval slechts zolang als de Wetgeving inzake gegevensbescherming dit toestaat.

We gebruiken technische encryptiemiddelen om uw gegevens te beschermen en penetratietests van onze systemen uit te voeren. We hebben beveiligingscontroles om onze IT-systemen te beschermen tegen externe aanvallen en ongeoorloofde toegang. We hebben ook een intern beleid en richtlijnen die onze werknemers moeten volgen. Indien u meer wenst te weten, gelieve de klantenservice te contacteren via de Contacteer Pret pagina en wij geven u alle informatie die u nodig heeft voor uw gewetensrust.

Indien u een paswoord gekozen heeft, wat u toelaat bepaalde delen van de website te bezoeken, bent u verantwoordelijk om dit paswoord vertrouwelijk te houden. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig. Hoewel we stappen ondernemen om uw informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar de Website worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico.

8. Profilering
Pret profileert onze klanten niet opzettelijk. Soms is profilering onvermijdelijk, doordat de informatie die u geeft uw geslacht of burgerlijke stand kan veronderstellen. We gebruiken deze persoonlijke informatie niet om heimelijke profielen over u te maken of om automatische beslissingen over u of uw voorkeuren te nemen.

9. Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites van andere organisaties (bijvoorbeeld, wij gebruiken sites van sociale media zoals Facebook, Instagram an twitter). De privacykennisgeving van Pret is alleen van toepassing op onze Website en ons bedrijf, we raden u dus aan ook de privacykennisgevingen op de andere websites die u bezoekt, te lezen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacykennisgevingen en -praktijken van andere websites, zelfs als u deze bezoekt via links op onze website.

10. Jongere mensen
Pret viseert niet rechtstreeks jonge klanten met eventuele advertenties en we slaan er ook geen gegevens over op. Alle correspondentie van onze jongere begunstigden wordt met dezelfde zorg en aandacht behandeld als al onze klantencontacten en wordt nooit gedeeld.

11. Cookies
Hoewel we erg trots zijn op de heerlijke koekjes die we in onze winkels verkopen, gaat het hier om een ander soort koekje. De cookies waar we het hier over hebben zijn de digitale cookies die onze website gebruikt om uw ervaring zo aangenaam mogelijk te maken, zodat het net is alsof u in een van onze winkels bent. Voor meer details, zie onze cookiepolitiek.

12.Vrije klanten wi-fi (indien beschikbaar)
In sommige shop bieden wij vrije Wi-Fi aan onze klanten, deze vrije service wordt geleverd door een derde partij die deze levert in naam van Pret.

Hoe wij de Wi-Fi gegevens gebruiken
Wij gebruiken Wi-Fi gegevens om onze klanten beter te begrijpen en ons toe te laten hun noden beter te verstaan, deze gegevens zijn volledig anoniem, en er worden geen persoonlijke gegevens gebruikt.

Met de wifi-gegevens kunnen we:

 • Begrijpen hoe frequent klanten bij ons komen
 • Begrijpen hoeveel van onze klanten voor het eerst komen
 • Begrijpen hoe lang klanten spenderen in de shops en op Wi-Fi
 • Toezicht houden op het aantal passanten in onze shops
 • Sleutelverschillen begrijpen tussen onze shops
 • Begrijpen hoe deze factoren wijzigen in de tijd

13. Delen van gegevens
Bijkomend bij het delen van gegevens zoals beschreven in paragraaf 5, kan de informatie die wij verzamelen ook doorgegeven worden aan, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Zone ("EEA"). Het kan ook verwerkt worden door personeel dat werkt buiten de EEA die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Dit omvat personeel dat zich bezighoudt met, onder andere, het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u uw akkoord voor deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Wetgeving inzake gegevensbescherming wordt behandeld. Dit betekent dat we uw informatie alleen aan derden zullen overdragen die (a) zich in landen bevinden die een adequate bescherming van persoonlijke informatie bieden zoals door de Europese Commissie bevestigd werd; of (b) die ermee akkoord gaan om alle beschermingsmaatregelen te implementeren voor uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

14. Conclusie
Indien u vragen heeft, bezoek onze Contacteer Pret pagina. Onze Contacteer Pret pagina is ook een ideale plaats om ons feedback en commentaren te sturen, u krijgt steeds een antwoord van ons vriendelijk klantenserviceteam.